Notasi Lan Cakepan Langgam Jenang Gula Pelog Pathet Barang

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Langgam Jenang Gula Laras Pelog Pathet Barang
Pencipta : Effendi Slameto
Sumber : Kempalan Langgam Karawitan Jawi "Sri Widodo" Penerbit Cendrawasih

Jenang gula kowe aja lali marang aku iki yo kang mas
Nalikane nandhang susah sapa sing ngancani
Dhek semana aku tetep tresna lan tetep setiya ya kang mas
durung nate gawe gela lan gawe kuciwa
Ning saiki bareng mukti kowe kok njur malah lali marang aku
Sithik sithik kowe nesu ngajak padu 
Ja ngono aja ngono
Apa kowe pancen ra kelingan jamane dhek biyen ya kang mas
Kowe janji bungah susah padha dilakoni

Ompak : 

2 3 2 7     5 6 7 5     7 6 3 2     5 6 5 ( 3 )

Balungan :

2 3 2 7     5 6 7 5     7 6 3 2     5 6 5 ( 7 )
6 7 2 7     5 6 7 5     7 6 3 2     5 6 5 ( 3 )
2 3 5 6     5 6 7 5     6 7 3 2     6 3 5 ( 6 )
5 6 2 7     5 6 7 5     7 6 3 2     5 6 5 ( 3 )
Back To Top