Cakepan lan Notasi Langgam Anteping Sih Laras Pelog Pathet Nem

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Langgam "Anteping Sih" Laras Pelog Pathet Nem
Penyusun : Supadmi
Kempalan Langgam Karawitan Jawi "Sri Widodo" Penerbit Cendrawasih

Sakabehe ndak antepi aku tansah nyenyuwun Ywang Widdi
Tinebihna hing godha rencana ayomana mring kawula
Saiki ndak anti-anti bisawa dadya ati sawiji
Muga muga kasembadanana sakabehe panyuwunku
Kabeh pepesthen iku datan bisa dan selaki
Marga tri pakara jodho begja pati tan ngawruhi
Akanthi meneping ati rinasa entheng kang ndak lakoni
Kang ndak esthi bisawa kelakon ing tembe manggya kamulyan

Ompak :

 5 6 5 3     6 2 3 1     2 1 6 5     2 3 1 ( 6 )

Balungan : 

 5 6 5 3     6 2 3 1     2 1 6 5     2 3 5 ( 6 )
 5 6 5 3     6 2 3 1     2 1 6 5     2 3 1 ( 6 )
 1 2 3 2     1 2 3 1     2 1 5 4     2 3 1 ( 6 )
 6 5 2 3     6 2 3 1     2 1 6 5     2 3 1 ( 6 )
Back To Top