Notasi Ketawang Subakastawa

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Buka ( Bonang ) :

165 62 • 2625 • 1 • 6 • 1
Balungan :

• 1 • 6 • 1 • 5 • 1 • 6 • 1 • 5  

• 1 • 6 • 1 • 5 • 1 • 6 • 1 • 5 


• 2 • 1 • 6 • 5 • 2 • 1 • 6 • 5


• 2 • 1 • 6 • 5 • 2 • 1 • 6 • 5


• 2 • 1 • 2  6 • 2 • 1 • 6 • 5


Cakepan :


E endah temen megane putih memplak

Mayungi gunung-gunung.. lha ... lha

Pancurane katon banyune bening

mili mintiring sawah tan ana cicir..

Pari Jagung ketela pohung

Kacange, canthele, grojogane.. sor.. sor..

Sah-sah anggusah nggetak manuk

Per-per Per-kleper manuke mabur


Kinanthi :

Angripta renggane gunung.. ( imbange, jurange )

Yen kadulu saking tebih

Warna biru maya-maya ( watune, alase )

kang jenar sinawut wilis

E E gawe lam-laming paningal

Lha-lha suwe-suwe nandukira sang respatiGorak panggusahing manu ( prak-prek-prak swarane )

Mangka rerengganing sabin

Nggenteyong memedi manuk ( yut-siyut, ting monting )

Sinendel katarik angin

E e prayata banget piguna

Lho-lho suwe-suwe agawe girising peksi


Tandur subur banyu mancur ( sor-sor-sor cik kricik )

angelebi sabin-sabin

Pratani anggula wentah ( net-net-net, dhet - dhet - dhet )

namekake pala winih

E e nimbuh lawuh tuwuh sawah


Pinancing pancing sinuluh ( yot-theyot, pet cepret )

wedhar cethul kang ngunthuli

Pra pangon bebek lan menda ( lang polang, githike )

Agawe nuding anggiring

Lho-lho suwe-suwe jenak tancep pinggir kali

Back To Top